İOKBS Bursu Kesilir mi? MEB Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

MEB bursu olan İOKBS(İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burs ücretleri hangi durumlarda kesilir, burs kesilir mi? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığının her yıl ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar için yapmış olduğu bursluluk sınavı İOKBS’ye giren öğrenciler burs haklarının hangi durumlarda kesileceğini merak ediyor. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ 28. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

İOKBS Bursu Kesilir mi?

MEB Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)   Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

(2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu  bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan  öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. (2)

(3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

(4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.      

Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. (1)

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (2)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan, öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3)  Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

Sınıfta Kalınca İOKBS Bursu Kesilir mi?

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan öğrencilerin bursu kesilir.

Ortaokulda Kazanılan Bursluluk lisede devam eder mi?

Ortaokul öğrencileri bursluluk sınavını kazandıkları takdirde lisede de burslulukları devam eder.

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. 

Ortaokul Bursluluk parası kaç ay veriliyor?

Ortaokul bursu öğrenci liseden mezun olana kadar her ay ödenir.

Aynı aileden 2 kişi burs alabilir mi?

Evet alabilir.

İOKBS Bursluluk sınavı ile ilgili en çok merak edilen sorulara cevap vermeye çalıştık. İOKBS bursları hangi durumlarda kesilir, kimlerin bursu kesilir detaylı bilgiyi isterseniz aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=3&MevzuatNo=200813763&MevzuatTertip=5#:~:text=Ancak%2C%20ortaokul%20veya%20imam-hatip,orta%C3%B6%C4%9Fretim%20kurumlar%C4%B1nda%20da%20devam%20eder.

Önceki İçerikBursluluk Parası Ne Kadar 2023-2024 İOKBS Burs Ücreti
Sonraki İçerikPTT Bursu Sorgulama

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz