Çelikel Eğitim Vakfı Burs Başvurusu 2023-2024

Çelikel Eğitim Vakfı burs başvuruları başladı. Çelikel Eğitim Vakfı üniversite öğrencilerine aylık 2500 TL burs veriyor. Burs başvuruları ne zaman bitiyor, bursa kimler başvurabilir, işte tüm detaylar ve online başvuru linki…

Üniversite öğrencileri için Çelikel Eğitim Vakfından karşılıksız 2500 TL burs imkanı. 17 Eylül’e kadar burs başvuruları devam edecek. İşte başvuru hakkında tüm detaylar.

KURUM: Çelikel Eğitim Vakfı Bursu
BURS BAŞVURU TARİHLERİ: 15 Ağustos 2023 – 17 Eylül 2023
BURS MİKTARI: 2500 TL
BURS TÜRLERİ: Üniversite Bursu
KİMLER BAŞVURABİLİR: Üniversite Öğrencileri

Çelikel Eğitim Vakfı Bursu

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI

1- Adayın, bursiyer kabulü yapılan yıl YKS’ye girmiş ve o yılki YKS yerleştirme puanlarından herhangi biri ile o yılki ÖSYS kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına kesin kayıt hakkı kazanmış olması gerekir.
2- Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların, ayrıca, Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilen ek koşulları sağlamaları ve başvuru için gerekli tüm süreçleri de tamamlamaları beklenir.

Ön Değerlendirme

  1. Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilen başvuru koşullarının tümünü sağlayan ya da sağladığı anlaşılan tüm adaylar ön değerlendirmeye alınır.
  2. Ön değerlendirmede dikkate alınacak kriterler ile ön değerlendirme sonuçlarının bildirim yöntemleri her yıl Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilir.
  3. Ön değerlendirme süreci şu şekilde ilerler:
    Adayların elektronik başvuru sisteminde beyan ettiği bilgiler üzerinden ön değerlendirme kriterlerine göre adaylar arasında sıralama yapılır.
    O yıl için belirlenmiş kontenjan kapsamına giren adayların, ayrıca, elektronik başvuru sistemine yükledikleri belgeler üzerinden, yine sistemde beyan ettikleri bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.
  4. Yapılan kontroller sonucunda, doğru beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar arasından Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan kişilerden oluşan aday listesi ile sürece devam edilir.

Seçmeler

1- Seçmelerin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması Vakfın sorumluluğundadır. Bu amaçla, Yönetim Kurulu;
– Seçmelerin uygulanacağı biçim, yöntem ve diğer usulleri, o dönemin koşullarına göre değerlendirme yaparak belirler.
– Vakıf içinden veya dışından alanında uzman kişilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu oluşturabilir, gerektiğinde Vakıf içinden veya dışından görüş ve danışmanlık alabilir.

2- Seçmeler, o dönemin koşullarına göre belirlenecek biçim, yöntem ve usullerle sınırlı kalmak üzere, kişilik envanteri uygulaması ile grup ve bireysel mülakatlardan oluşabilir. O yıl için uygulanacak seçme aşamaları, o yıla ilişkin Başvuru ve Kabul Kılavuzu’nda ilan edilir.

3- Vakıf Yetkilisi önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile mezun kıvılcımlar da Değerlendirme Kurulu’na davet edilebilir.

4- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Değerlendirme Kurulu Başkanıdır.

5- Grup mülakatları, en az dört en fazla yedi kişilik kurullar tarafından yapılır. Grup mülakatları, en fazla yirmi adayın katılımı ile düzenlenir.

6- Bireysel mülakatlar, en az iki en fazla dört kişilik kurullar tarafından yapılır.

7- Mülakatlar gözleme dayalı ve yetkinlik bazlıdır. Değerlendirmeler, her bir mülakat aşaması için ayrı ayrı olmak üzere yapılır. Değerlendirmelere itiraz kabul edilmez ve hiçbir şekilde yeniden değerlendirme yapılmaz.

8- Grup mülakatları sonrasında adaylar mülakat puanı ortalamalarına göre sıralanır. Yapılan sıralamada kontenjan kapsamına giren adayların listesi kadın/erkek aday dağılımının eşitliği ve adayların kayıtlı oldukları lisans programlarının çeşitliliğine göre son kez değerlendirilir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylar bireysel mülakatlara davet edilir.

9- Ancak, yapılan sıralama sonucunda, bireysel mülakatlara taşınabilecek aday sayısının o yıl için belirlenmiş kontenjandan fazla olması durumunda, dikkate alınacak öncelikler aşağıdaki sıralamada yer alır:

1.Ailede kişi başına düşen net gelir miktarı daha düşük olan(lar)a,
2.Farklı bir kurum/kuruluştan burs almayan(lar)a,
3.Ailesi İstanbul dışında yaşayan(lar)a,
4.Adayların yerleştirme puan türlerinin aynı olması durumunda başarı sıralaması daha yüksek olan(lar)a,
5.Yerleştirme puan türlerinin birbirinden farklılık göstermesi halinde, lise mezuniyet puanı daha yüksek olan aday(lar)a,
6.Yine de eşitlik devam ediyorsa, kadın aday(lar)a öncelik tanınır.

10- Bireysel mülakatlar sonrasında adaylar mülakat puan ortalamalarına göre sıralanır. Yapılan sıralamada kontenjan kapsamına giren adayların listesi kadın/erkek aday dağılımının eşitliği ve adayların kayıtlı oldukları lisans programlarının çeşitliliğine göre son kez değerlendirilir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylar Program’a davet edilir.

11- Ancak, yapılan sıralama sonucunda, Program’a kabul edilebilecek aday sayısının o yıl için belirlenmiş kontenjandan fazla olması durumunda, puanı eşit olan adaylardan grup mülakat puan ortalaması daha yüksek olan(lar)a öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi halinde ise değerlendiricilerin adaya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak oylama yapılır. Yapılan oylama ile çoğunluğu sağlayan aday(lar) Program’a kabul edilecek aday listesine dahil edilir.

12- Adayların kendileri için öngörülen seçme aşamalarının tümüne girmeleri zorunludur. Seçme aşamalarından herhangi birine katılmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

13- Mülakatlar, Başvuru ve Kabul Kılavuzu ile önceden ilan edilen gün ve saatlerde sınıf içi ya da çevrimiçi olarak yapılır. Adaylara mülakat aşamalarına girecekleri gün ve saatler ile diğer tüm bilgiler, Vakfın internet sitesinde yapılacak duyuru ile önceden ilan edilen tarihlerde bildirilir.

14- Düzenin sağlanması için adayların en az yarım saat önce mülakatlara hazır bulunmaları gerekir. Mülakata geç kalan aday mülakata alınmaz, değerlendirme dışı bırakılır.

15- Adaylar, mülakatlar için varsa önceden belirlenerek ilan edilen belgeleri tümüyle hazırlamak zorundadır. Hazırlığı tam olmayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

16- Elektronik başvuru sisteminde sunduğu bilgi ve belgelerde, sonradan, eksiklik ya da tutarsızlıklar tespit edilen adaylar mülakatlardan elenerek, değerlendirme dışı bırakılır. Varsa, kabulüne ilişkin tüm işlemleri iptal edilir.

17- Adaylar, resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet) mülakatların tüm aşamalarında talep edilmesi halinde ibraz etmek zorundadırlar.

BURS BAŞVURUSU YAP

2023-2024 Diğer Burs Başvuru Haberleri için TIKLA >

Önceki İçerikSüreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu 2023-2024
Sonraki İçerikAdalı Vakfı Burs Başvurusu 2023-2024

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz